Gdzie wymienić kartę?

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową odbierzesz w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie karty możesz złożyć w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, niekoniecznie zameldowania. Przy wypełnianiu wniosku możesz wyznaczyć pełnomocnika, który po okazaniu dokumentu tożsamości odbierze nową kartę parkingową za Ciebie.

Wykaz Miejskich/Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdziesz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętaj, że stare karty parkingowe tracą ważność po 30 czerwca 2015 roku.